0ac1fb4f0dbedbaf85d977f467a5393fd5ef277achttps://www.lekkermakkelijk.nl

Een nieuwe Dagwinkel geopend in Minnertsga

De bewoners van het Friese dorp Minnertsga moesten het vorig jaar zomer zonder buurtsuper stellen. Geen dagelijkse boodschappen in de buurt, maar onder leiding van  Jacob Lolkema is er nu een Dagwinkel!

Door persoonlijke omstandigheden moest de ondernemer er mee stoppen. Dat was voor het dorp en buitengebied een flinke tegenvaller. Een periode van speculatie volgde. De plek waar de dorpsgenoten elkaar iedere week wel tegenkwamen was er immers niet meer. Nu is er al sinds 1969 een Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga waar 85% van de huishoudens lid van is. Met een eigen website en dorpskrant. ‘Nijs út eigen doarp’. De redactie volgde de ontwikkelingen op de voet, maar in de editie van oktober stond te lezen Net ferjtte: noch in amerijke geduld...yn desimber is dêr fêst wer nijs! Maar dat nieuws kwam al in november! “

In de herfst is een aantal ondernemers onder aanvoering van Jacob Lolkema om de tafel gaan zitten. Jakob is voorzitter van de vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga, woont in het dorp en werkt al jaren bij een supermarkt in West-Friesland, maar zou graag een eigen zaak gaan runnen. Met 600 huishoudens in het dorp en een weids buitengebied moest er toch draagvlak zijn om serieus te bekijken of het mogelijk was om in hetzelfde pand opnieuw een winkel te openen. Het is Jacob met de financiële steun van ondernemers uit het dorp gelukt. In samenwerking met Van Tol Versunie en medewerking van lokale ondernemers is er binnen een aantal weken een nieuwe Dagwinkel geopend. Donderdag 8 december werd de winkel geopend door de burgermeester en de volgende dag kon iedereen weer zijn boodschappen doen op het dorp.

Het eerste weekend was overweldigend. Moe, maar enorm voldaan door alle enthousiaste reacties én boodschappen van klanten. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Voor Jakob en zijn gezin, maar ook voor de leefbaarheid van het dorp Minnertsga.

 


Alle boodschappen, gewoon in de buurt.

NIX18