01309711c58161982c27036f62c4332f28bdc41bbhttps://www.lekkermakkelijk.nl

Vijftig jaar melkboer in Zuidwest-Friesland, missie voltooid.

31 December 2022 in de ochtend, Henk Feenstra startte zijn winkelwagen en is zijn route gaan rijden. Het regende, zijn laatste dag als melkboer. Later die morgen bezorgden Henk en zijn vrouw Anneke de zuivel bij de bewoners van Verzorgingshuis Frittemahof in Sneek. De lokale pers was erbij. Als afsluiting van een serie interviews en portretten die de voorbije maanden in de lokale kranten, regionale magazines en op websites zijn verschenen. Henk houdt van een praatje, maar liever niet over dit onderwerp. 
 
Maar het aftellen is voorbij, de laatste drie maanden van het jaar stonden in het teken van het naderend afscheid. Begin oktober vierde Henk zijn 50-jarig jubileum als melkboer. Vijftig jaar! Als ventje van 17 begonnen bij melkboer Arjen Siemonsma uit de Napjusstraat in Sneek. Zijn eerste wijk met een SRV-wagen was de Noorderhoek, de Noordoosthoek en de Worp Tjaardstraat. Toen reden er nog 35 wagens rond. Hij is als laatste overgebleven in Zuidwest-Friesland. Met een goed gevoel heeft hij de zaak overgedragen aan Romke Wielstra uit Nijland. 
Hij is al een jaar bezig met de voorbereidingen. Henk heeft hem ingewerkt, Romke kent de routes en hij heeft al met veel klanten kennisgemaakt. Voor Henk begint de dag nu niet meer om kwart voor vier. Het zal wel even wennen zijn. Woensdag 11 januari was er een drukbezochte instuif bij Henk en Anneke, thuis in Hommerts. De loods was met hulp van de kinderen en kleinkinderen omgebouwd tot een groot dorpshuis. De dankbaarheid en waardering van zijn klanten was groot. Henk was veel meer dan alleen de melkboer. Deze winter krijgt hij nieuwe knieën en dan begint het nieuwe leven. Misschien nog wat rijden op een bus of een vrachtwagen, maar als het aan Anneke ligt koppelen ze de nieuwe caravan achter de auto en gaan ze van de vrijheid genieten. Lekker weg naar Italië en heel veel genieten van een welverdiend pensioen. Het gaat je goed! 
 
DE RIJDENDE LEER- EN WERKWINKEL VAN ROMKE WIELSTRA 
Dit is de man die vanaf de eerste week van 2023 de wagen en de routes heeft overgenomen van Henk Feenstra. Romke is een actief en gewaardeerd inwoner van Nijland. Hij heeft zich ingezet voor de toneelclub, de Sport- en Recreatieclub Nijlân en het korps van Nijlân. Hij was lid van de volleybalclub en hij zat een blauwe maandag bij de voetbalvereniging. Hij maakte daar zelfs een doelpunt op het grote veld. Met andere woorden, een dorpsmens in hart en nieren en daarom onmisbaar voor zijn dorp. Hoe we dit weten? Romke is voorzitter van Aaipop Peaskemoandei, dat is het grootste Friestalige muziekfestival van de wereld, 10 april 2023 is het weer feest in Nijland.  
Kijk maar op de website: aaipop.frl 
 
SAMEN VOOR ELKAAR 
Romke werkt al jarenlang in de zorg met mensen met een verstandelijke handicap. Twee jaar geleden nam hij ontslag en ging op reis. Niet om op zoek te gaan naar een andere bestemming. Het dorp Nijland is hem lief, het dorpsleven ook. Het is gemoedelijk, overzichtelijk, rustig en de mensen hebben oog voor elkaar. Na zijn reis werkte Romke als zzp'er met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daar wil hij meer mee kunnen doen. Een winkel in een dorp zou leuk zijn, maar een rijdende winkel die in meerdere dorpen komt nog veel leuker! Zo ontmoet je meer mensen en kun je samen meer voor ze betekenen. Zo kwam hij op de gedachte om met een winkelwagen als melkboer de dorpen rond te gaan, met hulp van zijn cliënten. Als zinvolle dagbesteding, niet alleen voor dagelijkse boodschappen, maar ook om te horen wat er leeft, waar behoefte aan is en zo mogelijk te helpen. Voor elkaar en met elkaar. Via de groothandel kwam hij in contact met Henk Feenstra, dat klikte en om een lang verhaal kort te maken. Romke is dit jaar gestart met zijn routes in Nijlan, Turns, Reahus, Rien, Itens, Easterein en Wommel. De Rijdende Leer en Werk Winkel. Dat is sociaal ondernemen, samen voor elkaar. 


Alle boodschappen, gewoon in de buurt.

NIX18