08aa55fcc9e3f0374ba587410f4ee4fd92ce9a37chttps://www.lekkermakkelijk.nl

Nigtevechters kunnen weer boodschappen doen in het dorp

Jarenlang had Nigtevecht een buurtsuper, totdat de eigenaar met pensioen ging. Een opvolger? Die was er niet. De deuren moesten sluiten, maar in het voorjaar van 2021 ging de winkel toch weer open onder de naam Centerrr. Met alle goede bedoelingen, de klanten bleven weg en door de prijs stijgingen was de bedrijfsvoering niet meer verantwoord. De deuren werden wederom gesloten. In de herfst van 2022 nam een groep bewoners het initiatief voor de oprichting van een dorpscoöperatie om een dorpswinkel mogelijk te maken. De leefbaarheid van het dorp met zo’n 1.600 inwoners staat al jaren onder druk en het wegvallen van de buurtsuper gaat ook ten koste van de sociale voorzieningen. Van de 650 huishoudens waren er 180 mensen aanwezig op de informatieavond in het dorpshuis. Daar bleek meer dan voldoende draagvlak voor. De coöperatie neemt de inventaris over en gaat het huidige pand huren van de woningcorporatie. De dorpscorporatie verhuurt de winkel vervolgens aan een ondernemer die ruime ervaring heeft met het runnen van kleinschalige buurtwinkels, doet investeringen om de energiekosten beheersbaar te houden en vrijwilligers bieden ondersteuning in de bedrijfsvoering. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Onder grote belangstelling van de bewoners en de media gingen de deuren van de winkel op 21 januari jongstleden weer open. dorpswinkelnigtevecht.nl


Alle boodschappen, gewoon in de buurt.

NIX18